Grāmatas

grāmatas online

Lekcija "Baznīcas vēsture kā katastrofa". No mistiskā onlaina līdz ...

Veltīšanās Jēzum, visu tautu Karalim

Materiāls sagatavots pēc “I Will Sing of Mercy” The Jornal of the Secretary of the Jesus King of All Nations Devotion. By Dan Lynch, Editor. Jesus King of All Nations Devotion Inc., 2017., © Dan Lynch 2012.

Apkopojums par 1988. gadā ASV notikušo atklāsmi