Inčukalna katoļu draudzes nams 2022. g. 

2016.g.

2018. g.

Staro Inčukalns 2017. g.

Inčukalna novada svētkos 2016. g.

   

Dievkalpojums Tezē jauniešiem 2016. g. dec.