2013. g. Cēsu katoļu baznīca

Krimuldas (Kubeseles) baznīca

 

Saulkrastu Mācītājmuižā 2010. g.

 

Pie Sv. Franciska baznīcas Rīgā

Smelteru baznīca

Evaņģelizācijas skola Talsos 2012. g.

 

Siguldas katoļu baznīcā Pūpolsvētdienā 2010. g.

 

 

2008. g.

 

 

Priesteris Ronalds Melkers sprediķo Krimuldas katoļu draudzē. 2012. g.

 

Katoļu draudze Krimuldas baznīcā. 2008. g.

 

Jelgavā ...

 

Salaspils katoļu baznīca

 

Vissvētās Trīsvienības katoļu baznīca

 

Pie pareizticīgo Trīsvienības baznīcas

Pēc dievkalpojuma Siguldas katoļu baznīcā 2013.g.