Daba

daba ar un bez cilvēka

Ojārs  Balcers, Dr. phys.

26.09.2021. 

Klimata  pārmaiņu  temats  nav  jauns,  un  tas  noteikti  ir  daudz  apspriests.  Ko  darīt,  vai  darīt,  cik  liela  ir cilvēku  ietekme.  Skaidrs  ir  viens  – klimata  pārmaiņas  notiek.  To  apliecina  novērojumi,  mērījumi  un modeļi.  Klimata  pārmaiņu  fizika  (virzītājspēki  un  mehānisms)  zinātniekiem  lielos  vilcienos  bija  skaidra jau  vairāk  nekā  pirms  simt  gadiem  un  publicēta  arī  Rīgā  kādreiz  strādājušā  zviedra  un  Nobela  prēmijas laureāta  Svantes  Arrēniusa  darbos.  Laikam  ejot,  modeļi  tika  precizēta,  un  t.s.  Romas  kluba  modeļos 20.  gs.  70.  gados  publicētie  modeļi  (sk.,  The  Limits  to  Growth)  rāda,  ka  planētas  fizikālie  ierobežojumi nav  savietojami  ar  izvēlēto  nepārtrauktas  ekonomiskas  izaugsmes  ceļu.  Tagad  ir  pagājuši  50  gadi,  kuru laikā  ir  daudz  rakstīts  un  runāts,  bet  krietni  mazāks  izdarīts,  lai  t.s.  siltumnīcefekta  gāzu  emisijas  arī  reāli samazinātu.  Interesanti,  ka  ārēja  ietekme,  kā  Covid-19  pandēmija,  pēdējos  gados  būtiski  samazināja  SEG emisijas.

Rotary International publicētais videomateriāls, kurā apgalvots, ka CO2 pieaugumam atmosfērā neesot nekāda sakara ar antropogēnajiem izmešiem. Arī globālā sasilšana nav antropogēnas izcelsmes. Problēmas pamatā esot zemes kodola nobīde, kas izraisījusi magmas tuvināšanos virskārtai. Tas ir izsaucis vulkānu pastiprinātu aktivitāti (īpaši kopš 1995.g.), kas ir zinātniski apstiprināta. Zemei esot palicis eksistēt nedaudz vairāk par 13 gadiem.

Patiesība, daļēja patiesība vai feiks?