Aizsprosti

Par aizsprostiem uz Latvijas upēm. Par HES, izmantotiem un neizmantotiem dambjiem, bebru veidojumiem, cilvēku radītiem un neradītiem šķēršļiem. Par aizsprostu lomju zivju un citu ūdens organismu dzīvē. Par to, kādu ietekmi tie atstāj uz cilvēku.

Kas attiecas uz Lielās Juglas ūdens līmeni, tad pēc dažām stundām tas tika atgriezts normālā stāvoklī. Esot kļūdaini darbojušies aizvari.