Aizsprosti

Par aizsprostiem uz Latvijas upēm. Par HES, izmantotiem un neizmantotiem dambjiem, bebru veidojumiem, cilvēku radītiem un neradītiem šķēršļiem. Par aizsprostu lomju zivju un citu ūdens organismu dzīvē. Par to, kādu ietekmi tie atstāj uz cilvēku.

   
   
   

 Cimza Cimzes ciemā 09.07.21.

 

Salacas aizsprosts un bijusī papīrfabrika Staicelē 09.07.21.