APUSTUĻA PĀVILA VĒSTULES SENEKAM
ar SENEKAS ATBILDĒM PĀVILAM

[Daži ļoti zinoši autori ir uzņēmušies paust labvēlīgu viedokli par šīm Vēstulēm. Tās neapšaubāmi ir visai senas. Salmerons tās citē, lai pierādītu, ka Seneka bijis viens no Cēzara mājiniekiem, atsaucas uz Pāvila Vēstuli filipiešiem, IV nodaļas 22 strofu1, kā sveicam brāļus Filipijā. [???] Dž[Ž]eroma slavenu vīru uzskaitījumā, viņš, ņemot vērā šīs vēstules, ierindo Seneku starp Kristīgās Baznīcas garīgiem un svētiem rakstniekiem. Sikstus Vecākais ir publicējis tās savā «Bibliotheque», lpp. 89-90; un no turienes arī veikts šis mūsdienu tulkojums. Beronijs, Bellarmīns, dr. Keivs, Spanheims un citi apgalvo, ka tās nav īstas.]

1 Jūs sveicina visi svētie, bet sevišķi tie no ķeizara nama. (Op. cit. — tulk.)

 

I. nodaļa.

ANNIJS SENEKA PĀVILAM Sveiciens.

ES pieņemu, Pāvil, ka ka tev ir zināms par to sarunu, kas vakar man bija ar Lucīliju, kura skāra liekulību un citas tēmas; tāpēc te bija arī daži no taviem audzēkņiem, kas piebiedrojās mums;

2 Tālab mēs nošķīrāmies Sallustiāna dārzos, pa kuriem arī viņi staigāja, un būtu [ar’] pa citu ceļu gājuši, ja ne mūsu pamudinājums pievienoties mūsu sabiedrībai.

3 Man gribētos, ka tu ticētu, ka mēs ļoti vēlējāmies tevi par sarunu biedru;

4 Mēs bijām ļoti sajūsmināti par tavu grāmatu ar daudzām vēstulēm, kuras tu esi rakstījis dažām pilsētām un provinču galvas pilsētām, un saturošu brīnišķīgus norādījumus morāl[isk]ai uzvedībai:

5 Tādiem uzskatiem, kā es domāju, tu autors nevarēji būt, bet vienīgi [izpaušanas rīks], kaut dažureiz ij autors, ij rīks.

6 Tāpēc ka šo uzskatu cildenums un to lieliskums [varenība, pat spozme tikpat labi], liek man domāt, ka vīra mūža knapi pietiek, lai būtu ievadīts un pilnveidots to zināšanā. Es vēlu tev labklājību, mans brāli. Paliec sveiks!

 

II. nodaļa.

PĀVILS SENEKAM Sveiciens

ES saņēmu tavu vēstuli vakar ar prieku: kurai es nekavējoties varēju rakstīt atbildi, jo mājās bija jauneklis, ko es grasos nosūtīt tev:

2 Jo tu zini, kad un ar kuru, kuros laikos un kad es varu nogādāt katru lietu, ko es sūtu. [?]

3 Tāpēc es vēlos, ka tu apsūdzi mani nevērībā , ja es gaidu īsto [personu].

4 Es uzskatu sevi par laimīgu esam, jo saņēmis vērtējumu no tādas slavenības kā tu, ka esi sajūsmināts par manām vēstulēm:

5 Jo tevi nevarētu uzskatīt par kritiķi, filozofu, vai privātskolotāju tik varenam dižciltim un meistaru visās lietās, ja tu nebūtu patiess.

Es vēlu tev ilglaicīgu uzplaukumu.

 

III. nodaļa.

ANNEJS SENEKA PĀVILAM Sveiciens

ES apkopoju dažus sējumus un sadalīju tos atbilstošajās sadaļās.

2 Es esmu apņēmies tos nolasīt Cēzaram un, ja gadīsies jebkāda veiksmīga iespēja, arīdzan tu tiksi ielūgts, kad tie tiks lasīti;

3 Bet ja tas nenotiks, es noteikšu un darīšu tev zināmu par to dienu, kad mēs visi kopā lasīsim tos uzstājoties.

4 Es noteikšu, ja varēšu ar drošību, vispirms gūt tavu viedokli par to, pirms es tos Cēzaram darīšu zināmus, ka tu varētu pārliecināties par manu sajūsmu uz tevi.

Paliec sveiks, dārgais Pāvil!

 

IV. nodaļa.

PĀVILS SENEKAM Sveiciens

Lai cik bieži vien lasu tavas vēstules, es iztēlojos tevi še klātesot; ne patiešām es domāju ko citu, kā to, ka tu allaž esi ar mums.

2 Tikpat labi tāpēc, ja tu posies ierasties, mēs tūlīt redzēsim viens otru. Es novēlu tev visu [iespējamo] labklājību.

 

V. nodaļa.

ANNEJS SANEKA PĀVILAM Svieciens

MŪS ļoti skar tava pārāk ilgā prombūtne no mums.

2 Kas tas ir, vai kādi ir tie notikumi, kas kavē tavu ierašanos?

3 Ja tu bīsties Cēzara dusmu, jo esi pametis savu iepriekšējo reliģiju [ticību] un piesaisti arī citus jaunatgrieztos, par to tev nav jāaizbildinās, jo šī tava rīcība neizriet no nepastāvības, bet saprātīguma. Paliec sveiks!

 

VI. nodaļa.

PĀVILS SENEKAM un LUCĪLIJAM Sveiciens

TĀ visa sakarā, par ko tu man raksti, no manas puses nav pareizi pieminēt jebko, rakstot ar [spalvu? irbuli?] un tinti, no kuriem pirmais apzīmē [apraksta] lapas, bet otrais skaidri pauž lietas [domas].

2 Īpaši [jau] kopš es zinu, ka turpat pie tevis, tāpat kā pie manis, iraid tie, kas sapratīs manu viedokli.

3 Jācienī visi tie cilvēki, un vēl jo vairāk tad, ja viņi vairāk [apzinās] iespējamos strīdus cēloņus.

4 Un ja mēs parādām pakļāvīgu raksturu, mēs spējam gūt [paliekošu] virsroku visos punktos, lai kādi tie nebūtu, [pār tiem?], kas ir spējīgi redzēt un apjēgt sevi netaisnus esam. Palieciet sveiki.

 

VII. nodaļa.

ANNEJS SENEKA PĀVILAM Sveiciens

ES atklāti atzīstu, ka jutos visai iepriecēts, lasot tavas vēstules Galatiešiem, Korintiešiem un ļaudīm no Ahajas.

2 Jo caur tevi pār viņiem [nāk] Svētais Gars, jo tu sniedz šos uzskatus, kas ir visai diženi, cēli, visu cieņu pelnoši un ne tevis paša izdomāti.

3 Tāpēc es varētu vēlēties, lai tad, kad tu raksti tik ārkārtējas lietas, tur netrūktu valodas elegances, atbilstošas viņa augstībai.

4 Un man jāatzīst savam brālim, ka nupat es nevaru negodīgi noklusēt tev neko un būt nodevīgs pats pret savu sirdsapziņu, ka imperatoram ārkārtīgi iepatikās tavu Vēstuļu uzskati;

5 Jo kad viņš dzirdēja nolasītu to sākumu, viņš pavēstīja, ka esot izbrīnīts rast šādus uzskatus personā, kas nav guvusi pastāvīgu izglītību.

6 Uz ko es atbildēju, ka Dievi dažkārt mēdz runāt caur vientiešiem [labāk — nemācītiem ļaudīm] un minēju viņam kā piemēru laucinieku, Vatienu vārdā, kas, dzīvodams Reates [provincē], diviem vīriem klātesot, sauca uz Kastoru un Polluksu, un saņēma [šo] dievu atklāsmi. Paliec sveiks!

 

VIII. nodaļa.

PĀVILS SENEKAM Sveiciens

KAUT gan es zinu, ka imperators ir vienlīdz mūsu (ticības) cienītājs un labvēlis, tomēr ļauj man tev dot padomu pret tavām ciešanām un aizvainojumu (tā mums pakalpojot).

2 Es no tiesas domāju, ka tu esi iesaistījies gaužām riskantā pasākumā, kad darīji [to] zināmu (imperatoram), kas ir tik ļoti pretišķīgi viņa reliģijai un pielūgsmes veidam; raugi, viņš ir pagānu dievību pielūdzējs.

3 Es nezinu gan, kas tev sevišķs bija padomā, kad izklāstīji to viņam; tak es pieņemu, ka tu to izdarīji pārmērīgi lielās cieņas dēļ pret mani.

4 Bet es vēlos, ka nākotnē tu tā vis nedarīsi; jo tev ir jābūt piesardzīgam, ka ne izrādot savu sajūsmu par mani, tu neaizskartu savu saimnieku:

5 Viņa dusmas patiesi mums nekaitēs, ja viņš turpinās pagāns būt; nedz ja viņš nedusmosies, tas mums kaut kā palīdzēs:

6 Un ja imperatrise rīkosies sava rakstura cienīgi, viņa nedusmosies; bet ja viņa rīkosies kā [jau] sieviete, tad jutīsies aizvainota. Paliec sveiks!

 

IX. nodaļa.

ANNEJS SENEKA PĀVILAM Sveiciens

ZINU gan, ka mana vēstule, kurā es tevi iepazīstināju ar to, ka nolasīju Imperatoram tavas Vēstules, ne tik ļoti iespaido tevi, cik to lietu būtība (kas tajās ietverta).

2 Kas tik spēcīgi nošķir cilvēku prātus no viņu sākotnējām paražām un nodarbēm, ka es allažiņ esmu pārsteigts un biju pilnīgi pārliecināts par to daudzo pierādījumu dēļ [jau] līdz tam.

3 Lai tāpēc sākam [visu] no jauna; un ja līdz šim kaut kas bija pārsteidzīgi darīts, aizmirsti [jel] to!

4 Es nosūtu tev grāmatu de copia verborum.1 Paliec sveiks, visudārgais Pāvil.

1 Kopiju vārds vārdā (lat.)

 

X. nodaļa.

PĀVILS SENEKAM. Sveiciens

LAI cik bieţi vien es tev rakstītu un liktu savu vārdu tavam priekšā, es daru to, kas man ir vienlīdz nepieņemami un pretišķīgi mūsu ticībai:

2 Jo man nāktos, kā bieži esmu apgalvojis, pie visām lietām un ļaužu priekšā cienīt tavu [diženumu], veidā, ko Romiešu likums liek godā turēt saviem senatoriem; proti, likt savu vārdu vēstules (raksta) beigās, ko es nespēju tik ilgi ar neveiklību un kaunu izdarīt, bet kas ir darāms, jo tā ir arīdzan mana tiekšanās. Paliec sveiks, visucienījamais skolotāj. Datēta piektajā Jūlija kalendā, ceturtajā Nērona un Messalas konsulātā.

 

XI. nodaļa.

ANNEJS SENEKA PĀVILAM Sveiciens

VISU laimi tev, mans dārgais Pāvil.

2 Ja cilvēks ir tik dižs un jebkurā ziņā cienījams kā tu, kļūsti ne tikai vienkāršs, bet mans vistuvākais draugs — cik šai ziņā laimīgs tad būtu Seneka!

3 Tāpēc tu, kas esi tik ievērojams un tik augstu pacēlies pār visu, pat visaugstāko, jel nedomā, ka ir nevietā būt minētam vēstules teksta sākumā.

4 Ka ne es apšaubītu, ka tu grasies ne tik daudz mani tiesāt, cik ķircināt; jo apzinies sevi Romas pilsoni esam.

5 Un es vēlētos šajos apstākļos vai stāvoklī būt, kurā tu esi, jo tu esi tur pat vien, kur es. Paliec sveiks, visudārgais Pāvil. Datēta ar [x? vai desmito?] Aprīļa kalendu, Apriāna un Kapito konsulātā.

 

XII. nodaļa.

ANNEJS SENEKA PĀVILAM Sveiciens

VISU laimi tev, visdārgais Pāvil. Vai tu gan nedomā, ka es esmu visai nobažījies un apbēdināts, ka tava nevainība var novest tevi pie ciešanām?

2 Un ka visi ļaudis domā, ka jūs (kristieši) esat tik noziedzīgi un iztēlojas visas likstas, kam galvaspilsētā par cēloni esat jūs?

3 Bet lai nesam šo nastu ar pacietīgu [garu], lūdzot (par mūsu nevainību) tiesai (tur augšā), kura ir vienīgā mūsu stingrā cerība, kas ļauj mums [pie tās] griezties, kamēr vien mūsu likstas izbeigsies pastāvīgā svētlaimē.

4 Pagājušie laiki radīja (tirānus) Aleksandru, Filipa dēlu, un Dionīsiju; mūsu laiks arī radījis Kaju Cēzaru; kuru tieksmes bija viņu vienīgie likumi.

5 Par pašreizējām dedzināšanām galvaspilsētā Romā cēlonis ir zināms; un ja cilvēks manos apstākļos drīkstētu runāt un kāds varētu paust šīs tumšās lietas bez briesmu, katrs redzētu lietas būtību.

6 Kristieši un jūdi patiešām bieži tiek sodīti par noziedzīgu pilsētas dedzināšanu; bet tas ir bezdievīgs zemiskums, kas līksmojas slepkavībās un slaktiņos un maskē savas nelietības ar meliem, [[kas ir uz noteiktu vai ierobežotu, sev paredzētu [piemērotu] laiku]].

7 Un tā kā katra lieliska cilvēka dzīve tagad tiek upurēta šā viena cilvēka vietā (kas ir šā ļaunuma radītājs), tad šim vienam ir jākrīt par upuri priekš daudziem, un viņš ir jāziedo liesmām visu vietā.

8 Viens simts un trīsdesmit divi nami un veseli četri kvartāli (jeb rajoni — salas) bija nodedzināti sešās dienās: septītajā ugunsgrēks beidzās. Es vēlu tev visu labu.

9 Datēta piektajā aprīļa kalendā. Frīgija un Rassa konsulāta laikā.

 

XIII. nodaļa.

ANNEJS SENEKA PĀVILAM Sveiciens

VISU tev labāko, mans dārgais Pāvil.

2 Tu esi uzrakstījis daudzus sējumus alegoriskā un mistiskā stilā, un tāpēc tik spēcīgas [tēmas un darbības] tev uzticētas tiek, prasot neierobežoties vien ar retoriskiem valodas žestiem, bet izlīdzēties tikai ar pienācīgo eleganci.

3 Es atminu, ka tu bieži saki, ka par daudz aigrābtības stilā kropļo priekšmeta [jēgu] un pazudina to tematu spēku, par ko iet runa.

Bet šeit es vēlos, ka tu mani ņem vērā, proti, respektā tīro Latīņu valodu un vārdu izvēli, tā ka tu labāk varēsi pasniegt cildeno patiesību, kas teī ir noguldīta.

5 Paliec sveiks. Datēta piektajā Jūlija mēnesī, kad Leo un Savīna konsulu laiks.

 

XIV. nodaļa.

PĀVILS SENEKAM Sveiciens

Tavi nopietnie apsvērumi, kas attiecas uz šiem atklājumiem, ko Dievišķā Esība atmaksājusi, bet tik niecīgi.

2 Tāpēc esmu pārliecināts, ka iesējis visspēcīgāko sēklu auglīgā augsnē, nepavisam materiālajā, kur mērķis ir samaitāšana, bet ilglaicīgo Dieva vārdu, kas augs un nesīs augļus mūžībai.

3 To tu ar savu viedumu esi sasniedzis, kas paliks nesairis uz mūžiem.

4 Tici, ka tev jāvairās no jūdu un pagānu māņticības.

5 Lietas, ko esi kaut kādā mērā sasniedzis, apdomīgi dari zināmas imperatoram, viņa ģimenei un uzticamiem draugiem;

6 Un kaut tavi uzskati var izlikties netīkami un viņiem nepieņemami, jo vairums no viņiem neuzņems vērīgi tavas sarunas, tak Dieva Vārds ieplūdīs viņos, kamēr ar laiku padarīs tos par jauniem cilvēkiem, kas tiecas uz Dievu.

7 Paliec sveiks, Seneka, kas mums ir visdārgākais. Datēta Augusta kalendās, Leo un Savīna konsulātā.