Drukāt
Skatīts: 14

Francis Trasuns, viņa darbīgais mūžs un traģiskais noslēgums. Rakstu krājums (fragmenti)
Latgales kultūras centra izdevniecība, 1999