2013. g. Cēsu katoļu baznīca

Cēsis. Jānis Kaldavs

   
 

 

Jāņa tulkojums

 

Siguldas katoļu baznīcā Pūpolsvētdienā 2010. g.

 

 

2008. g.

 

 

Priesteris Ronalds Melkers sprediķo Krimuldas katoļu draudzē. 2012. g.

 

Katoļu draudze Krimuldas baznīcā. 2008. g.

 

 

Krimuldas baznīca un apkārtne

Kaupo kaps

Te kādreiz darbojās Krusta skola

Krimuldas (Kubeseles) baznīca

 

Smelteros Latgalē 

Dievmātes parādīšanās vietā

Genovefas mājiņa Smelteros (2011. g.)

Genovefas sētā pie akas

Genovefas istabā

 

Evaņģelizācijas skola 2011. Brālis Pjotrs

 

Evaņģelizācijas skola. Katoļu ģimnāzijas telpas

Ev. skola. Tikšanās ar arhibīskapu

 

Evaņģelizācijas skola Talsos 2012. g.

Aglonā 2011. g.

Aglonā 2012.g. Mamma un Jāņonkulis

 

Saulkrastu Mācītājmuižā 2010. g.

 

Pie Sv. Franciska baznīcas Rīgā

 

Jelgavā ...

 

Salaspils katoļu baznīca

 

Vissvētās Trīsvienības katoļu baznīca

 

Pie Pareizticīgo Trīsvienības baznīcas

 

Čenstohovas Dievmāte Rīgā 2012. g.

 

Vismazākajā baznīcā Latvijā Preiļos 2012. g.