Ikšķiles Karmelītu klosteris 2023. g. 

Daugava pie Ikšķiles 2023. g.

 

 

 

   

 

 

Krimuldas baznīca un apkārtne

Kaupo kaps

Te kādreiz darbojās Krusta skola

Cēsis. Jānis Kaldavs

 
 

 

Jāņa tulkojums

 

 

Smelteros Latgalē 

Dievmātes parādīšanās vietā

Genovefas, kura runāja ar Dievmāti, mājiņa Smelteros (2011. g.)

Genovefas sētā pie akas

Genovefas istabā

Ģenīte 2015. gads

Smelteru baznīca

Lūdzēju grupiņa 2015.g. 16. maijs

 

Evaņģelizācijas skola 2011. Brālis Pjotrs

 

Evaņģelizācijas skola. Katoļu ģimnāzijas telpas

Ev. skola. Tikšanās ar arhibīskapu

 

Slavēšana

Evaņģelizācijas skola Talsos 2012. g.

 

Čenstohovas Dievmāte Rīgā 2012. g.

 

Vismazākajā baznīcā Latvijā Preiļos 2012. g.

 

Bruknas kopienā (2015.g. 3. okt.)

Aiz Bruknas dievnama ērģelēm (2016.g.)

Māsa Emanuēla Maijāra rekolekcijās katoļu ģimnāzijā 2015.g.

 

2013. g. Cēsu katoļu baznīca

Krimuldas (Kubeseles) baznīca

 

Saulkrastu Mācītājmuižā 2010. g.

 

Pie Sv. Franciska baznīcas Rīgā

Smelteru baznīca

Evaņģelizācijas skola Talsos 2012. g.

 

Siguldas katoļu baznīcā Pūpolsvētdienā 2010. g.

 

 

2008. g.

 

 

Priesteris Ronalds Melkers sprediķo Krimuldas katoļu draudzē. 2012. g.

 

Katoļu draudze Krimuldas baznīcā. 2008. g.

 

Jelgavā ...

 

Salaspils katoļu baznīca

 

Vissvētās Trīsvienības katoļu baznīca

 

Pie pareizticīgo Trīsvienības baznīcas

Pēc dievkalpojuma Siguldas katoļu baznīcā 2013.g.